Nieuwe pagina 1

LESUREN 

 

GROEP Woensdag Vrijdag Zondag
Welpen Klasse (9 weken tot 3 maand) 19.30 u   11.00 u
Puppy Klasse (3 - 6 maand) 19.30 u   11.00 u
Klas A gehoorzaamheid beginners 18.30 u   10.00 u
Klas B gehoorzaamheid gevorderden 18.30 u   10.00 u
Klas C gehoorzaamheid brevetklasse 19.30 u   11.00 u
gehoorzaamheid Debutanten 18.30 u   10.00 u
gehoorzaamheid Recreanten 19.30 u   11.00 u
gehoorzaamheid Programma 1 19.30 u 18.30 u 11.00 u
gehoorzaamheid  Programma 2 18.30 u 19.00 u 10.00 u
Agility recreanten   19.00 u  
Dogdance beginners   18.30 u  
Dogdance  gevorderden   20.00 u  
Dogdance  wedstrijdklasse   21.00 u  
NADAC HOOPERS   19.30 u 12.15 u

 

 

 

 

 

 

Om efficiënt te trainen worden de honden voor gehoorzaamheid ingedeeld in groepen  volgens hun leeftijd, ervaringen en bekwaamheid.

De welpen-klas is er voor honden vanaf 9 weken (na hun inenting tegen parvo) tot 3 maand

De puppy-klasse is voor honden van 3 tot 6 maanden.

Honden vanaf 6 maanden komen in de A - klasse terecht

Via de beslissing van de instructeur komt u in de B- en eventueel later in de C- klasse terecht

In de overgangen kunnen slechts uitzonderingen toegelaten worden mits deze gebeuren  in samenspraak met de instructeur en de hoofdinstructeur, zij behouden zich het recht voor om iemand te laten overgaan of, ten uitzonderlijke titel, om iemand een klasse terug te sturen. Indien dit laatste gebeurt zal dit enkel gebeuren in uw eigen belang of dat van de hond, of na een lange inactiviteit.

De C klasse is de brevetklasse, hier wordt op brevet gehoorzaamheid getraind

Haalt u het officieel Brevet van Sint Hubertus dan wordt u automatisch toegelaten in de debutanten-klasse.

Nadat u hier minstens 7 wedstrijden  minimum 90 speelde, kan u mits toelating van de hoofdinstructeur, in de Programma 1 groep gaan trainen, bij 10 x 85 of meer mag u ook overgaan

Haalt u hier minstens 7 maal 90 of meer en na  toelating van de hoofdinstructeur, wordt u toegelaten in de topklasse voor gehoorzaamheid Programma 2

Op vrijdag is het enkel vrije training voor de wedstrijdgroepen debutanten, programma 1 en 2.

Agilitytraining wordt vrijdags gegeven. Bij een besneeuwd of bevroren terrein wordt er geen training gegeven

Dogdancing training zijn vrijdags vanaf 18.30. De volgorde van deze laatste wordt bepaald door "het bord" waarop je uw naam kan invullen zodra je binnenkomt

Nadac hoopers is vrijdags vanaf 19.30 u en zondags vanaf 12.15 u