Nieuwe pagina 1

HET ONTSTAAN

juli/ augustus 2001

De oprichters

 

Gert van Clemen

Gert van Clemen - secretaris

Greet Cools

Cools Greet - penningmeester

Jan Huygens - onder voorzitter

Johan Ruymaekers

Johan Ruymaekers - bestuurslid

Madeleine Seroeyen

Madelein Seroeyen - bestuurslid

Martine Peeters

Martine Peeters - bestuurslid

Viviane Geuens

Viviane Geuens - bestuurslid

Luc Daems

Daems Luc - Voorzitter

 

Een aantal leden van een bestaande hondenschool uit het Molse voelden zich niet goed meer in hun vel bij hun bestaande club en waren zinnens om hun tenten elders op te slaan. De ene voelde zich aangetrokken om naar die club toe te gaan, terwijl de andere meer voor een andere club voelde. Vermits er echter geen hondenschool was in Balen, en dat dorp als meest centraal voor iedereen beschouwd werd, werd uiteindelijk besloten om een nieuwe hondenschool op te richten in het Balense. Na een lange zoektocht om een geschikt terrein te vinden, werd dit uiteindelijk ook gevonden aan feestzaal "De Wijngaard" in de Broekstraat in Olmen, Vanaf dan konden de eerste initiatiefnemers van hondenschool 't kruierke, zijnde Madeleine,Gert, Viviane,  Johan, Martine, Jan, Greet en Luc eindelijk werk maken van de eigenlijke oprichting van een nieuwe hondenschool. Hun hele vakantieperiode werd opgeofferd om  de eerste toestellen te fabriceren en het terrein te omheinen. Gelukkig konden we al snel op een aantal vrijwilligers rekenen die een handje kwamen toesteken met de opbouw van ons terrein of met het schenken van materiaal, waarvoor onze dank.

een groepsfoto genomen in februari 2002

Omdat het oprichten van een hondenschool geld kost werd er besloten om een eerste activiteit te organiseren, zo organiseerden we op 12 augustus  een wafelslag. Daarvoor kregen we de hulp van een aantal jeugdvrienden van de kinderen van Greet en Luc. Ook een aantal plaatselijke middenstanders zorgden voor de nodige steun waarvoor onze hartelijke dank. Terwijl wij probeerden om alzo het nodige geld in het laatje te krijgen waren Gert en François druk in de weer om op het terrein  een nieuwe lichtmast te plaatsen. Greet zorgde ervoor dat al de werkers getrakteerd werden op een prachtige, heel lekkere spaghettischotel.

 

de spaghetti is bijna klaar

Natuurlijk dient een hondenschool ook te bestaan uit leden, en als allereerste lid, buiten het bestuur, konden we Nathalie Willems noteren, maar dra volgden er anderen, sommige enkel uit steun en sympathie, anderen als volwaardig, actief en helpend lid. Samen met hen werd onze hondenschool verder uitgebouwd totdat 26  augustus voor de deur stond, de dag van onze eerste officiële lessen.

Ons eerste lid Nathalie Willems

Hier en daar dienden we de nodige leden te ronselen, want Sint Hubertus eiste minimum 25 leden om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Ook verspreiden we enkele folders bij plaatselijke middenstanders. Er werd  een website opgericht op het internet, Jelle ontfermde zich hierover. Later werd de fakkel van het virtuele overgenomen door Luc. Op 26  augustus 2001 begonnen we met de eerste officiële lessen. Een twintigtal geïnteresseerden melden zich aan om stipt om 10.00 uur. Er werd gestart met een rondleiding op onze hondenschool. Daarna werd het startschot gegeven (of de bel gerinkeld). Greet en Natalie hadden een vijftal puppy's in de puppyklasse.

 

de eerste puppytraining Eén van de eerste trainingen

Eén van de eerste trainingen met enkele tot op heden nog bekende leden

Andre had een viertal  beginners in de A klasse, en Luc en Jan hadden een goede tien geleiders in de B en C klasse. Meteen waren de eerste lessen een feit.

A-klasse instructeur Andre Wouters

Ook de debutanten kwamen aan hun trekken. Met z'n vijven hadden zij zich aangemeld en stipt om 11.00 uur gaven Jan en Luc het begin van de eerste lessenreeks voor deze iets meer ervaren honden.  Hans, Kim, Sandra, Gert, en Danny waren onze eerste tegenwoordige wedstrijdspelers in deze klasse. De lessen voor programma 1 en 2 starten de daaropvolgende woensdag met Nathalie, Marie Thérèse, François en Luc  in Programma 1en Jan, Greet, Leon en Luc in Programma 2. Instructeur programma 1 was War van Gaever

War van Gaever  

Omstreeks 12.00 uur beëindigden we onze eerste lessenreeks en konden we tevreden terugblikken op een geslaagd debuut. Deze eerste lessen werden nog druk nabesproken in onze kantine waar Viviane, Johan en Madeleine klaar stonden om ons met rijkgevulde glazen te belonen voor deze prachtige eerste werkdag.

Na de training zorgde Viviane ervoor dat we terug op krachten kwamen door ons te voorzien van het nodige (gerste) nat

viviane aan den toog

 

Eerste wedstrijden

De allereerste maal dat er honden wedstrijd gehoorzaamheid speelde onder onze clubnaam gebeurde in november 2001 op de wedstrijd van de Holvensche Hondenschool in Geel. De eer was weggelegd voor Greet Cools met Moby, Luc Daems met Sirocco en met Sasja (alle 3 witte herders) in programma 2, Luc Daems met Spike (Jack russell) in programma 1. Jan Huygens met Twister (Rottweiler) in programma 2 en de ondertussen overleden Leon Engelen met Wanda (Border Collie) in programma 2. allemaal de honden zijn ondertussen ook overleden. De witte herder Sasja (met Luc Daems) had de eer de eerste hond te zijn die wedstrijd speelde ondezr HS 't kruierke.

Een van onze eerste programma 2 spelers: wijlen Leon engelen Jan Huygens met Twister Sasja, de witte herder van Luc

Onze allereerste wedstrijd die we organiseerden was een wedstrijd gehoorzaamheid voor debutanten. De wedstrijd vond plaats op 9 november 2002. Deze wedstrijd was beperkt tot 80 honden en deze plaatsen waren allemaal ingenomen. Winnaar werd een zekere Jef swolfs van HS de Doorzetters van Heist o/d Berg, een club die ondertussen overstapte naar een andere bond, de VOE.

Verhuis naar het nieuw terrein

In 2005 moesten we noodgedwongen naar een nieuw terrein uitwijken. We vonden een geschikt terrein in de heistraat, naast het voetbalterrein van FC Germeer. Er stond echter nog niets, dus moest er ook een kantine gezet worden. Dankzij de hulp van verschillende vrijwilligers stond deze er redelijk snel.

graven van de fundamenten van de nieuwe kantine Het peronnekegraven van de fundamenten van de nieuwe kantinegraven van de fundamenten van de nieuwe kantineplaatsen van de nieuwe kantine