Nieuwe pagina 1

AANGEPASTE LESUREN 

 

GROEP Woensdag Vrijdag Zondag
Welpen Klasse (9 weken tot 3 maand) 19.00 u   10.00 u
Puppy Klasse (3 - 6 maand) 20.00 u   11.00 u
Klas A gehoorzaamheid beginners 18.00  u   9.00
Klas B gehoorzaamheid gevorderden 19.00 u   11.00 u
Klas C gehoorzaamheid brevetklasse 20.00 u   11.00 u
gehoorzaamheid Debutanten 20.00 u   11.00 u
gehoorzaamheid Recreanten 1 18.00 u   9.00 u
gehoorzaamheid Recreanten 2 20.00 u   11.00 u
gehoorzaamheid Programma 1 20.00 u   11.00 u
gehoorzaamheid  Programma 2 20.00 u   11.00 u
Agility recreanten   19.30 u  
Dogdance beginners   19.00 u  
Dogdance  gevorderden   20.00 u  
NADAC HOOPERS   18.30 u  

 

 

 

 

 

.

Om efficiënt te trainen worden de honden voor gehoorzaamheid ingedeeld in groepen  volgens hun leeftijd, ervaringen en bekwaamheid.

De welpen-klas is er voor honden vanaf 9 weken (na hun inenting tegen parvo) tot 3 maand

De puppy-klasse is voor honden van 3 tot 6 maanden.

Honden vanaf 6 maanden komen in de A - klasse terecht

Via de beslissing van de instructeur komt u in de B- en eventueel later in de C- klasse terecht

In de overgangen kunnen slechts uitzonderingen toegelaten worden mits deze gebeuren  in samenspraak met de instructeur en de hoofdinstructeur, zij behouden zich het recht voor om iemand te laten overgaan of, ten uitzonderlijke titel, om iemand een klasse terug te sturen. Indien dit laatste gebeurt zal dit enkel gebeuren in uw eigen belang of dat van de hond, of na een lange inactiviteit.

De C klasse is de brevetklasse, hier wordt op brevet gehoorzaamheid getraind

Haalt u het officieel Brevet van Sint Hubertus dan wordt u automatisch toegelaten in de recreanten of debutanten-klasse (voor wedstrijdspelers).

Nadat u minstens 7 wedstrijden bij de debutanten minimum 90 speelde, kan u mits toelating van de hoofdinstructeur, in de Programma 1 groep gaan trainen, bij 10 x 85 of meer mag u ook overgaan

Haalt u hier minstens 7 maal 90 of meer en na  toelating van de hoofdinstructeur, wordt u toegelaten in de topklasse voor gehoorzaamheid Programma 2

 

Agilitytraining wordt vrijdags gegeven. Bij een besneeuwd of bevroren terrein wordt er geen training gegeven. de leden van deze groep worden lid van de whats'up groep om te weten of de training bij slecht weer doorgaat of niet.

 

Dogdancing training zijn vrijdags vanaf 19.00. De volgorde van de training gaat via een mesengergroep via Valerie en Flore

 

Nadac hoopers is vrijdags vanaf 18.30 u , de leden van deze groep worden lid van de whats'up groep om te weten of de training bij slecht weer doorgaat of niet.